I och med fotointresset publiceras här flera bildalbum med allt från djur och natur, landskap och de resor jag gett mig ut på.

Visa Bildgalleri

 

I snart nio år har jag hållt på med webdesign som hobbyverksamhet och visar här upp några av de arbeten jag tidigare gjort.

Visa Webdesign

 

Många av de projekt och små sidoverksamheter jag sysslat med finns samlat under denna kategori i en mix av lite allt möjigt.

Visa Övrigt

Övrigt

Jag har ett övervaknignssystem som var femte minut spar aktuell temperatur varpå jag sammaställer mätverdena i tabell- och grafform
Något som intresserat mig är odling av träd och forska i nya och exotiska alternativ till såväl tomt som i skog och träproduktion.

 

 
Graphical Disasters by DoGo Designs
Copyright © 2010 by DoGo Designs